อุปถัมภ์พระลามะ

การอุปถัมภ์พระลามะ 1 รูป เป็นเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ/ปี (ไม่ถึง 10 ดอลลาร์/สัปดาห์) จะช่วยให้พระลามะนัมเกได้ดูแลและให้การศึกษาแก่พระลามะน้อยผู้ด้อยโอกาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กกำพร้าและไม่มีใครในครอบครัวมาดูแล
นอกจากนี้ หากท่านประสงค์จะอุปถัมภ์บางส่วน โปรดระบุได้ตามรายการด้านล่างหรือจะบริจาคเต็มจำนวนเพื่อการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีของพระลามะ โดยโอนเข้าบัญชีที่ระบุไว้ด้านล่าง

การช่วยเหลือพระลามะน้อยผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้จะช่วยทำให้พวกเขาได้มีความหวังที่จะมีอนาคตที่สดใสและโอกาสที่ดีในอนาคต ความเมตตากรุณาของท่านจะเป็นผลบุญที่ช่วยเหลือผู้คนมากมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ตามหลักมนุษยธรรม คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรม
โปรดร่วมกันสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้เกิดขึ้นในชีวิตของพระลามะน้อยเหล่านี้และอนาคตของวัดพะโจดิง
การอุปถัมภ์พระลามะ 1 รูปใน 1 ปีเป็นเงิน 500 ดอลลาร์สหรัฐ (18,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำและของใช้ส่วนตัว $120/ปี
เสื้อผ้า / รองเท้า $120/ปี
อุปกรณ์การเรียน $200/ปี
ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเดินทาง $60/ปี
รวม $500/ปี

หมายเหตุ:  การอุปถัมภ์หมายถึง การบริจาคเงินจำนวนหนึ่งในแต่ละปีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพให้แก่พระลามะ

ท่านสามารถเลือกทำบุญโดย:

 1. การอุปถัมภ์เต็มจำนวน

  500 ดอลลาร์สหรัฐ/ ปี

 2. หรือ
 3. การอุปถัมภ์บางส่วน อาทิ:

  • อุปกรณ์เครื่องใช้ในห้องน้ำและของใช้ส่วนตัว ($120 USD/ปี)
  • เสื้อผ้า / รองเท้า ($120 USD/ปี)
  • อุปกรณ์การเรียน ($200 USD/ปี)
  • ค่ารักษาพยาบาล / ค่าเดินทาง ($60 USD/ปี)
 4. หรือ
 5. การบริจาคทั้งหมด

สำหรับผู้ประสงค์จะอุปถัมภ์พระลามะ (หรือบริจาคทั้งหมด):

 1. กรุณาส่งชื่อและที่อยู่ของท่าน จำนวนและประเภทที่ต้องการบริจาค (การอุปถัมภ์หรือการบริจาคทั้งหมด) มายัง phajoding@phajodingmonastery.com
 2. โอนเงินค่าอุปถัมภ์รายปี 500 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือค่าอุปถัมภ์บางส่วนหรือบริจาคทั้งหมดรายปี) เข้าบัญชีธนาคาร (โปรดระบุชื่อและนามสกุลของท่านเพื่อการอ้างอิงที่ถูกต้อง)
 3. สำหรับผู้อุปถัมภ์พระลามะ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดเวลาในการอุปถัมภ์ของปีถัดไป
 1. การโอนเงินจากบัญชีธนาคารต่างประเทศ

  ธนาคารของท่านจะจัดการส่งเงินบริจาคมายังภูฐาน (บัญชีดอลลาร์สหรัฐ)  หมายเหตุ: หากสกุลเงินที่จะโอนเข้าบัญชีไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ กรุณาแจ้งกับธนาคารของท่านให้เปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนโอนเข้าบัญชี

  โปรดให้ข้อมูลด้านล่างนี้แก่ธนาคารของท่าน:

  Bhutan National Bank GPO Building, Chang Lam – Thimphu, BHUTAN BNBTBTBT 5000046542038 Phajoding Monastery, Thimphu – BHUTAN

 2. การโอนเงินจากบัญชีธนาคารในภูฐานหรืออินเดีย

  Bhutan National Bank GPO Building, Chang Lam – Thimphu, BHUTAN Sponsor a monk 5000046542038

Sonam looking very happy with his find on a mushroom picking expedition in the valley adjacent to Phajoding.

2 thoughts on “อุปถัมภ์พระลามะ

 1. Pingback: Snowfall and Nightfall at Phajoding | bhutan chronicles

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *