ส่งต่อและกระจายข้อมูลข่าวสาร

ความช่วยเหลือที่ได้รับมาในโรงการนี้มาจากการส่งต่อและกระจายข้อมูลข่าวสารของโครงการให้สาธารณะได้รับรู้ หากท่านมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับโครงการของเรา โปรดช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการของวัดพะโจดิงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การส่งอีเมลลิ้งค์ของเว็บไซต์ ( http://phajodingmonastery.com/links/ ) เป็นอีกช่องทางในการกระจายข่าวสารของโครงการ นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกแชร์ในช่องทางโซเชียลต่างๆได้ตามปุ่มด้านล่าง การช่วยกระจายข่าวสารของโครงการจะช่วยให้โลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักมนุษยธรรม วัฒนธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้มีจิตกุศลได้เข้ามาร่วมทำบุญเพื่อช่วยเหลือพระลามะน้อยเหล่านี้


2 thoughts on “ส่งต่อและกระจายข้อมูลข่าวสาร

  1. i love to support the monks and i love namgay he is been a best nice monk to me and i miss him when he is in butun i miss him a lot and i love the two dogs in phajoding monastery

  2. I met Sasha while we both were studying English Teacher training – I am still in awe of her work and this incredible project.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *