บริจาคสิ่งของที่จำเป็น

พระลามะน้อยที่มาอาศัยอยู่ในวัดมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและแทบจะไม่มีอะไรติดตัวมาเลย สิ่งที่พวกเขาต้องการอย่างมากคือ เสื้อกันหนาว ถุงเท้า ผ้าห่ม รองเท้า เป็นที่ทราบกันดีว่า การส่งพัสดุมาทางไปรษณีย์อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะค่าส่งพัสดุจากต่างประเทศนั้นสูงมาก ดังนั้นการบริจาคสิ่งของจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวหรืออาศัยอยู่ในประเทศภูฐานเท่านั้น

หากท่านประสงค์จะบริจาคสิ่งของ โปรดแจ้งความจำนงมาทางอีเมล phajoding@phajodingmonastery.com เพื่อสอบถามว่า มีสิ่งใดที่พระลามะยังขาดแคลนอยู่บ้าง

The monks received warm gloves and hats from a generous donor.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *