สงเคราะห์พระลามะ

อีกเพียงขั้นตอนเดียวที่ท่านจะได้ให้ความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่แก่เด็กชายผู้ยากไร้

จากข้อมูลทั้งหมดในเว็บไชต์ ทางวัดพะโจดิงต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจากการรวบรวมการบริจาคแม้เพียงน้อยนิด (เช่น ค่ากาแฟใน 1 สัปดาห์) จากท่านทั้งหลาย ก็สามารถยังประโยชน์อีกมากมายให้เกิดขึ้นได้ในชุมชนวัดพะโจดิง นอกจากนี้ทางวัดยังยินดีรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพระลามะด้วยเช่นกัน

โครงการนี้ดำเนินการจากความสมัครใจ เงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์จะนำไปใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตของพระลามะน้อยในวัด

ท่านสามารถช่วยเหลือพระลามะได้โดย

  1. อุปถัมภ์พระลามะ
  2. พัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของพระลามะ
  3. บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น
  4. กระจายและส่งต่อข้อมูล

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกในแต่ละหัวข้อหรือใช้เมนูที่มีข้อมูลปรากฏลงมาจากด้านบน

“ความทุกข์ทั้งปวงเกิดจากความต้องการให้ตนเองมีความสุข
ความสุขทั้งปวงเกิดจากความต้องการให้ผู้อื่นมีความสุข”